Flytt tastene

Selv om du vanligvis ikke ser ned på tastene når du skriver, viser erfaring at i opplæringsfasen titter de fleste litt på tastene. Innlæring av Dvorak-oppsettet er derfor enklere dersom du flytter tastene fysisk. De fleste tastatur har taster som kan løsnes forsiktig med en liten skrutrekker. Ofte er tastehøyden noe varierende - slik at omplasseringen gir litt ujevn høyde. Imidlertid har dette liten betydning i praksis.

Enkelte tastaturtyper tillater ikke flytting av (alle) tastene. Noen ganger har pekefingertastene ("F" og "J") en egen festemekanisme. Det kan derfor være greit å sjekke om flytting lar seg gjøre før man tar løs alle tastene. Test først om pekefingertastene ("F" og "J") lar seg flytte. Kontroller deretter om tastene på nederste rad lar seg flytte. Eksempler på tastatur som ikke er egnet for flytting av taster er Microsoft Natural Keyboard og Logitech Cordless Desktop. I slike tilfeller anbefales klistrelapper som et godt alternativ. Dersom både QWERTY-avhengige og Dvorak-kyndige skal dele tastatur, kan man også klistre på ekstra tastaturmerking i stedet for å flytte tastene. Gjennomsiktige danske klistrelapper leveres raskt og effektivt fra Fingertip Software (www.fingertipsoft.com). Stenling har for øvrig til gratis utlån et tastatur hvor tastene er omplassert til norsk Dvorak. Ta kontakt på telefon 22 11 26 00 hvis du ønsker å låne dette i opplæringsfasen.

Etter at du har flyttet tastene er alt klart for å starte innlæringen av det nye oppsettet.

 

Opphavsrett © 1999-2002 Stenling